Aktuellt

Tillåt inte vinster inom skolan

Nyligen kunde vi läsa i TTELA om intresset från en friskola att etablera sig i Trollhättans kommun. Vi i den rödgröna kommunledningen har ställt oss negativa till etableringen med hänvisning till elevsituationen i staden. Händelsen är en del av friskoleboomen som Sverige upplevt sedan friskolereformen sjösattes 1992 av den dåvarande Bildt-regeringen. Det skriver Vänsterpartiets gruppledare i Trollhättan Fahimeh Nordborg i TTELA.


Från Vänsterpartiets sida är vi starkt kritiska till denna utveckling med ett parallellt friskolesystem vid sidan av det kommunala skolväsendet. Vår kritik grundar sig i att friskolorna skapar en segregerande faktor med ett A- och B-lag i skolans värld. Många friskolor har nischade profiler riktade till ambitiösa elever som klarar av att jobba självständigt. Elever som har speciella behov för att klara skolgången hänvisas i större utsträckning till de kommunala skolorna som – enligt skollagen är skyldiga att ta emot alla barn i undervisningen. Det blir en konkurrens på olika villkor.

I vintras släppte Skolverket en rapport där elever från friskolebaserade gymnasieprogram klarar sig sämre i samband med högskolestudier jämfört med elever från kommunala gymnasiestudier – trots de högre betyg som friskolorna sätter. Då har vi inte ens nämnt den lägre lärarbehörigheten, alla konkurser under pågående läsår och överetableringar. Detta är svidande kritik mot den utveckling av privatskolor som bokstavligen svämmat över alla breddar. Ur ett internationellt perspektiv är Sverige ensamt med sin avreglerade skolform.

Skolan ska vara ett politiskt samhällsansvar och drivas i offentlig regi. Förutom att förstatliga huvudmannaskapet för den svenska skolan så vill vänsterpartiet riva upp skolpengen och det fria skolvalet. Givetvis betyder inte detta att den kommunala skolan är felfri men ju mer förutsättningarna att skapa likvärdig utbildning försämras med ett privat skolväsende, desto svårare blir det att skapa en sammanhängande skolorganisation som tar ansvar för alla elevers rätt till en bra undervisning.

Vi i Vänsterpartiet har länge drivit frågan om ett förbud mot vinster i välfärden, den 7 juni var det dags för riksdagen att ta ställning till den men förslaget röstades ner av Allianspartierna och Sverigedemokraterna, men vi ger inte upp. Den 9/9 är det Din tur att ta ställning i frågan om vinster i välfärden.


Fahimeh Nordborg
Gruppledare Vänsterpartiet Trollhättan

Kopiera länk