Politik

Bränderna en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära.

Just nu rasar det omkring 70 bränder runt om i Sverige. Läget är akut och situationen för räddningstjänsten är ansträngd. På fem platser har boenden uppmanats att evakuera och på andra har fastigehter redan brunnit upp.

Torkan, värmen och de omfattande bränderna ger oss en föraning om vad klimatförändringarna kan innebära. Vi måste snabbt minska utsläppen, men också förbereda oss för en ny verklighet med stora skogsbränder. utifrån det här scenariot har Vänsterpartiet två konkreta förslag skriver Jonas Sjöstedt idag.

Utveckla den nya värnplikten
– Vi behöver utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap. Så kan vi få mer utbildad personal och utrustning att kalla in när det vanliga brandförsvaret verkligen behöver stöd, säger Jonas Sjöstedt.

Köp in flygplan för brandbekämpning.
– Vi bör också överväg och utred att köpa in flygplan för brandbekämpning tillsammans med nordiska och baltiska länder som är intresserade. Så kan vi hjälpas åt i krisläge med kapacitet och egna utbildade piloter när det behövs.


 

Kopiera länk