• Hem
  • DÅK 2021
sida

DÅK 2021

Dags för Vänsterpartiet Fyrbodals DÅK 2021

DÅK är en förkortning av distriktsårskonferens och är det årliga möte där distriktet tar beslut om strategiska frågor, bestämmer vilka som ska sitta i styrelser och vad vi i distriktet ska syssla med det kommande verksamhetsåret.

Nominera inför DÅK
Eftersom vi har många personval är det viktigt att valberedningen får in många bra nomineringar på vilka personer som vore lämpliga för olika uppdrag. Följande vill valberedningen ha förslag till:
* Distriktsordförande
* Distriktsstyrelse
* Revisorer
* Ombud till Representantskapet (distriktssamverkan Vänsterpartiet Västra Götaland)
* Styrelsen ABF Fyrbodal
* Styrelsen Semesterhemmet Nordkroken

Alla nomineringar mailar du till [email protected] senast den 19 februari. För information om vad respektive uppdrag innebär går det bra att höra av sig till valberedningen på samma adress. De personer du nominerar ska vara tillfrågade och ska ha tackat ja till att bli nominerade. Det går självklart bra att nominera sig själv.

På DÅKen kommer även en ny valberedning att väljas. Detta val bereder inte valberedningen själva, utan det gör distriktsstyrelsen. Dina nomineringar till valberedning skickar du till [email protected] senast den 31 januari.

Praktisk information
Distriktsårskonferensen hålls detta år digitalt den 27 mars. Information om det praktiska kommer att skickas ut till samtliga anmälda ombud och åhörare senast två veckor innan konferensen. Konferensen kommer att hållas med hjälp av de digitala verktygen Zoom och Suffra.

Det är din partiförening som bestämmer vilka som ska åka som ombud till distriktsårskonferensen, så vill du vara ombud meddelar du din partiförening. Bra att veta är att distriktsstyrelsens ledamöter inte kan vara ombud. Antal ombud som respektive partiförening får skicka avgörs av antalet betalningsklara medlemmar den 30 november 2020.

Alla handlingar, som ombudsfördelning, verksamhetsplan och motioner, läggs fortlöpande upp på hemsidan https://bit.do/FyrbodalDAK så att du och alla andra medlemmar kan läsa.

Motionera till DÅK
Om du har idéer på hur Vänsterpartiet Fyrbodal kan fungera bättre, frågor som vi bör driva politiskt eller något annat du tycker att distriktsårskonferensen bör besluta om så kan du skriva en motion. Då skriver du helt enkelt en text där du argumenterar för din åsikt och avslutar med en eller flera att-satser, exempelvis:
Jag föreslår distriktsårskonferensen besluta:
– att servera godis till lunch på distriktsgemensamma evenemang.
– att under 2021 aktivt driva frågan att frukt inte är godis.

På hemsidan med handlingar ligger det en verksamhetsplan som styrelsen tagit fram. Där beskrivs vad distriktet ska göra under kommande verksamhetsår. DÅKen bestämmer slutgiltigt hur den ska se ut, så om det är något i den du tycker ska tas bort, läggas till eller ändras ska du skriva en motion.

Har du skrivit en motion ska den mailas till [email protected] senast den 31 januari, så att alla ombud kan hinna läsa och ta ställning till den innan konferensen.

Närvara som åhörare
Om du vill vara med och lyssna på diskussionerna så går det bra. Då anmäler du dig som åhörare till [email protected] Men kom ihåg att du inte har rösträtt som åhörare.

Har du frågor eller funderingar?
Det lättaste sättet att få svar på sina frågor är att maila [email protected] så kommer din fråga att hamna hos en person som kan besvara den.

Kopiera länk