• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Uddevalla

Vänsterpartiet i Uddevalla

 

Världen kan och måste förändras!

Vänsterpartiet vill ha ditt stöd för en politik för ett mer jämlikt Uddevalla. Som enda vänsterparti vill vi jämna ut klassklyftorna och motverka patriarkatets skadeverkningar. Ingen skall behöva oroa sig över bostad eller arbete och ingen skall behöva känna sig kränkt på grund av sitt kön.

Vi vill inte och kan inte ställa några flotta löften. Men med era röster kan vi lova att göra allt för ett mer jämlikt och jämställt Uddevalla.

Länk till vår facebooksida: facebook.com/VansterpartietUddevalla/

Kontakt:

Partiföreningens adress är:

Mail till ordförande: peter.pia@live.se

Telefon: 0522-303 32

Kopiera länk