sida

Vår politik för Orust

Sjögården på Ellös billiga hyresrätter för ungdomar!

Behovet av billiga mindre lägenheter med hyresrätter för ungdomar och unga familjer är stort. Att ha arbete och bostad är förutsättningar för att kunna bo kvar på ön. Vill vi att kommunen tar upp diskussion med ägaren, att genom Orust Bostäder, bygga om Sjögården till hyresrätter. Fler exklusiva bostadsrätter för rika storstadsbor är vi inte betjänta av. Vi vill ha en levande bygd året om!

Vägarna på Orust tillgängliga för cykeln!

Det är inte lätt att cykla eller promenera på Orust. Att från cykeln få avnjuta Orust underbara natur är idag förenat med livsfara. Vi vill öka tillgängligheten genom att binda ihop våra samhällen med ett säkert och tryggt cykelnät. Vänsterpartiet vill prioritera investeringar till ett cykelnät under mandatperioden. Vi skall öppna upp vår ö och stimulera en växande turismen.

Utöka öppettiderna på våra bibliotek!

Genom att utöka öppettiden till bibloteken vill öka tillgängligheten och ge fler möjligheten att låna och ta del av bokens värld. Målet skall vara – öppna biblotek varje vardag med kompletterande helgöppet. Kultur är viktig för en mäniskas utveckling, därför skall musikskolan vara gratis och tillgänglig för alla. Vi vill att Käringön får en utlåningsstation.

Tryggt och säkert att bli äldre på Orust!

Omsorgen av våra äldre skall bygga på respekt och vördnad för ett långt liv. Självklart fri från vinstintressen. Vill man komma in på äldreboende skall man vara garanterad plats vid fyllda 80 år! Antalet äldre ökar, därför behöver vi bli fler inom hemtjänsten och skapa fler platser inom äldreboende. Kvaliten i omsorgen är viktig, och förutsätter därför heltidstjänster och stopp för delade turer. De som en gång byggde samhället skall vara garanterade bra omsorg, näringsrik och varm mat Har man tidigare i livet tagit ett glas vin, skall man i ordande former, få fortsatta med det i Vänsterpartiets äldreomsorg!

Barnomsorg och skola på Orust skall ha hög kvalité.

Då krävs fler lärare och personal inom barnomsorgen och skolan! Vänsterpartiet vill satsa på frukost i skolan. Det finns barn som kommer till skolan utan att ha ätit frukost. Orust kommun är en av de kommuner som lägger minst pr. skolmåltid, idag för 7,60 kr pr./portion. Vänsterpartiet vill få tillstånd en höjning till 11,50 kr pr./portion. Vi vill att kommunen antar ett politiskt kostprogram där målet skall vara att stödja ekologiskt och närproducerat.

Kopiera länk