Aktuellt

Vänsterpartiets västligaste 1:a maj firande

Vänsterpartiet i Strömstad firade första maj på Sydkoster. På Långagärde brygga talade snickaren Lars Åke Karlgren inför ca 35 personer om bostadssituationen i kommunen i allmänhet och på Koster i synnerhet. Det planeras för små hyresrätter, men det behövs även lite större lägenheter om familjer ska kunna etablera sig vilka kan ge underlag åt skolan och butiker. Karlgren talade också om en välfärd utan vinstintressen.


Flertalet av mötesdeltagarna formerade ett demonstrationståg under röd fana och färgglada banderoller. Parollerna som ropades på vägen till Kosters Trädgårdar tog upp frågor som partiet arbetar för lokalt. Till exempel motionen om ett kommunalt försöksprojekt med sextimmars arbetsdag: ”Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag” Ett annat ämne var kulturfrågan. Partiet kräver fri kulturskola och ett mera jämlikt kulturstöd.

Alla hushåll på Koster hade fått inbjudan i sina brevlådor. En kosterbo uttryckte: -När vi fick flygbladet i brevlådan tänkte vi ”va kul att nån bryr sig”. Det känns speciellt att nån kommer till oss!

Att förlägga förstamajmöte på Koster syftar till att koppla samman kommundelar. Vid den gemensamma måltiden efter demonstrationen berättade Kosterbor om den lokalekonomiska utredning som för närvarande görs på Koster. Det är en bred demokratisk satsning för att ta fram underlag för att undvika avfolkning av Koster.

– Kommunen har en stor nytta av Koster som turistställe men satsar inte helhjärtat på helårsboende.

Vänsterpartiet vill öppna en dörr UT ur stadshuset. Politiker och tjänstemän måste komma ut till medborgarna och inte tvärtom.

Kopiera länk