Artiklar och intervjuer

(V)i slutar aldrig kämpa för allas lika rätt!

Nu när Uddevalla firar sin fjärde Pridefestival så blir det självklart fest, men med en allvarlig underton. Pridefestivalen har gått från att vara lite politiskt kontroversiell till att bli något av en folkfest sedan starten av Uddevallas första Prideparad. Visst är det härligt med folkfest, glitter och dans. På ett sätt önskar vi att det var allt Pride handlade om, men i år påminns vi återigen om den politiska dimensionen i Pride och att gå i regnbågsparaden blir en tydlig markering för demokrati och mänskliga rättigheter.

När RFSL ville arrangera sin årliga mångfaldsparad under Almedalsveckan på Gotland i juli i år fick de inte tillstånd att hålla till där de brukar. Polisen meddelade att de inte kunde garantera säkerheten eftersom nazistiska Nordiska motståndsrörelsen fått tillstånd att hålla möte samma eftermiddag. RFSL valde då att ställa in stora delar av sitt program i Almedalen med hänvisning till säkerhetsläget och de närvarande nazisterna. Det är en mycket oroväckande ringklocka även för vår kommun att mörka krafter kan begränsa det fria ordet och rörligheten i det offentliga rummet och är helt oacceptabelt.

I Sverige har vi även en lagstiftning som säger att den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska få rätt till asyl. Det finns stora brister i hur den rättigheten efterlevs, i den tillfälliga asyllagstiftningen som röstades igenom för ca 1 år var det med vetskap om att den skulle göra det mycket svårt för hbtq-flyktingar att få uppehållstillstånd då den nya lagen avskaffade möjligheten att få asyl som ”övriga skyddsbehövande”, vilket just drabbar hbtq-personer som flyr särskilt hårt.

När vi går i paraden på söndag den 20 augusti, så gör vi det för att den tillfälliga asyllagen ska rivas, Att Sverige ska bli en fristad för den som flyr undan homo- och transfobi och ta ledartröjan för hbtq-flyktingars rättigheter. Glädjande är att vår kommun med drivande krafter i frågan satsat resurser på bredda kunskaperna om självklara rättigheter sedan starten av Pride i form av bland annat mötesplatser, utbildningar, seminarier, föreläsningar både för unga som äldre kring HBTQ personers självklara rättigheter i vårt när samhälle. Det är med vetskap om detta, om med- och motgångar, som Vänsterpartiet önskar att Pride 2017 blir en fest och hyllning till allas vår frihet att tryggt få leva med vem vi vill, att få vara den man är.

Så när Uddevalla firar sin fjärde Pridefestival så blir det självklart fest. Parollen ”Bryt dig fri från normer” utmanar den fördomsfulla världsbilden som räds alla former av mångfald. Prideparaden är en bred manifestation för det öppna och inkluderande samhället, för rätten att vara den du är utan att dömas.

Kerstin Wallsby (V) Ord.Uddevalla
Fahimeh Nordborg (V), fullmäktigeledamot VGR
Ewa Espling(V) DS Fyrbodal

Kopiera länk